CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Liên hệ

PHỤ GIA DẦU KHÍ

Địa chỉ: Số 16 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0934279009

Hotline: 02363609588

Email: phugiadaukhi@gmail.com