CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Tiêu chuẩn khí thiên nhiên hóa lỏng

Khí thiên nhiên là khí được thu hồi đầu tiên trong quá trình khai thác và chế biến dầu thô. Khí thiên nhiên hay còn gọi là NG được tồn trữ dưới 3 dạng chính:

- NG (Natural Gas): sử dụng luôn, phân phối qua tuyến ống

- LNG (Liquid Natural Gas): hóa lỏng, trữ bồn, vận chuyển bằng tàu và phương tiện chuyên dụng

- CNG (Compress Natural Gas): nén lại, trữ trong các xylanh (trainler), vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng.

1. TCVN 8610: 2010 - Khí Thiên nhiên hóa lỏng, Hệ thống thiết bị và lắp đặt, Tính chất chung của LNG

2. TCVN 8613: 2010 - Khí thiên nhiên hóa lỏng, Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Quy trình giao nhận sản phẩm

3. TCCS 38 : 2009/PVN - KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) – TRẠM NẠP NHIÊN LIỆU – YÊU CẦU KỸ THUẬT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

4. TCCS 39 : 2009/PVN - KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) – TRẠM NẠP NHIÊN LIỆU – YÊU CẦU AN TOÀN VẬN HÀNH

5. TCCS 40 : 2009/PVN - KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) – TRẠM NẠP NHIÊN LIỆU – HỆ THỐNG ĐO NHIÊN LIỆU KHÍ NÉN CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

6. TCCS 47 : 2009/PVN - KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI

7. TCCS 48 : 2009/PVN - KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG) – XÁC ĐỊNH ĐỘ BAY HƠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI TỰ NHIÊN

8. TCCS 27 : 2009/PVN - KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG) – XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG HOẶC KHỐI LƯỢNG RIÊNG TƯƠNG ĐỐI BẰNG TỶ TRỌNG KẾ NHIỆT ÁP SUẤT