CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Tiêu chuẩn ứng dụng vật liệu hóa dầu trong lĩnh vực vật liệu mới

Vật liệu hóa dầu vẫn đang được nghiên cứu sâu hơn và ứng dụng nhiều hơn trong khoa học công nghệ vật liệu mới.

1. 22TCN 231:1996 - Quy trình lấy mẫu vật liệu nhựa dùng cho đường bộ sân bay và bến bãi

2. 22TCN 250:1998 - Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit

3. 22TCN 319:04 - Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường polime - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm

4. 22TCN 345:06 - Quy trình công nghệ Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao

5. 22TCN 354:06 - Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axit - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm

6. 22TCN 356:06 - Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime

7. QD 431/BGTVT - Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia tafpack-super

8. QD 1472/BGTVT - Hướng dẫn sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác

9. QD 2164/BGTVT - Quy định tạm thời về thiết kế thi công và nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime (Microsurfacing - Macro Seal)

10. QD 3191/BGTVT - Quy định tạm thời về thiết kế thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô

11. QD 3287/BGTVT - Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp phủ siêu mỏng tạo nhám trên đường ô tô

12. TCCS 08:2014/TCDBVN - Hỗn hợp bê tông nhựa nguội - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

13. TCCS 09:2014/TCDBVN - Lớp vật liệu carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

14. TCVN 10545:2014 - Sửa chữa mặt đường bằng vật liệu bê tông nhựa siêu mịn - Thi công và nghiệm thu

15. ASTM D977-05 - Tiêu chuẩn nhũ tương nhựa đường gốc bazo

16. CV13629/BGTVT - Góp ý xây dựng Quy chuẩn quốc gia về nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông

17. TCVN 4205 : 2012 - Công trình thể thao - Sân thể thao, yêu cầu thiết kế