CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Tiêu chuẩn trong lĩnh vực kết cấu, thi công giao thông

Các tiêu chuẩn ứng dụng của nhựa đường và dẫn xuất trong thi công kết cấu và giao thông đường bộ.

1. TCVN 8809 : 2011 - Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

2. TCVN 8819 : 2011 - Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu thi công và nghiệm thu

3. TCVN 8820 : 2011 - Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall

4. TCVN 8821 : 2011 - Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường

5. TCVN 8857 : 2011 - Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

6. TCVN 8858 : 2011 - Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

7. TCVN 8859 : 2011 - Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

8. TCVN 8860-1:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall

9. TCVN 8860-2:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm

10. TCVN 8860-3:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định thành phần hạt

11. TCVN 8860-4:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời

12. TCVN 8860-5:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đó đầm nén

13. TCVN 8860-6:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ chảy nhựa

14. TCVN 8860-7:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ góc cạnh của cát

15. TCVN 8860 -8:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số độ chặt lu lèn

16. TCVN 8860-9:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ rỗng dư

17. TCVN 8860-10:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ rỗng cốt liệu

18. TCVN 8860-11:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa

19. TCVN 8860-12:2011 - Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa

20. TCVN 8861:2011 - Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng

21. TCVN 8862:2011 - Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính

22. TCVN 8863:2011 - Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

23. TCVN 8864:2011 - Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét

24. TCVN 8865:2011 - Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

25. TCVN 8866:2011 - Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm

26. TCVN 8867:2011 - Áo đường mềm – Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman

27. TCVN 8868:2011 - Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục

28. TCVN 8869:2011 - Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất

29. TCVN 9505:2012 - Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít - Thi công và nghiệm thu

30. TCVN 7572-1÷20:2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử

31. Thông tư 06/2024: Tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc