CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Phụ gia SS60 cho Sơn bitum chống thấm Phụ gia SS60 cho Sơn bitum chống thấm
Phụ gia SS60 cho Sơn bitum chống thấm Phụ gia SS60 cho Sơn bitum chống thấm

Phụ gia SS60 cho Sơn bitum chống thấm

Mô tả

SS60 là phụ gia bitum mềm dùng cho sản xuất sơn chống thấm gốc nước có bitum

Mô tả

SS60 là một phụ gia kết hợp giữa bitum và gốc nước, có vai trò liên kết tạo keo cho bitum chống thấm. Phụ gia được nhũ hóa trên cơ sở gốc axit.

Ứng dụng

  • Sản xuất sơn chống thấm gốc bitum
  • Thi công trực tiếp ở một số bề mặt bê tông không có cốt thép hoặc cốt thép dày xa mặt bê tông.
  •  

 

Thành phần hóa học

SS60 được chế tạo trên cơ sở bitum, nước axit và các chất phụ gia.

SS60 có tiêu chuẩn tương đương theo TCVN 8117-1:2011.

Sản phẩm cũng tuân theo tiêu chuẩn Singapore (Singapore Standard SS60).

 

Tính chất vật lý

Dạng/ màu

Khối lượng thể tích

Độ nhớt

Hàm lượng chất không bay hơi

Kháng lửa

Kháng hóa chất

Nâu, lỏng - sánh. Đen khi đã khô

khoảng 1.00 kg/lít

20 – 45s

55 - 69%

Ướt: khó cháy. Khô: ngọn lửa không bị lan tỏa

Kháng nước, Hầu hết các dung dịch muối và axit.

Tham khảo thêm Nhà sản xuất về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan