CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Phụ gia dính than MC01
Phụ gia dính than MC01

Phụ gia dính than MC01

Mô tả

Phụ gia dính than là hệ phụ gia tham gia vào quá trình làm viên than cứng lên.

Các phụ gia chính như sau:

- Phụ gia dính than cốc (MT 01)

- Phụ gia dính than đá (MT 02)

- Phụ gia dính than củi làm BBQ, than đước (MT 03)

- Phụ gia dính than gáo dừa làm Shisa (MT 04)

- Phụ gia đóng than mùn (MT 05)

Clip chi tiết tham khảo

" width="800">

Sản phẩm liên quan