CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Phụ gia làm gạch không nung
Phụ gia làm gạch không nung

Phụ gia làm gạch không nung

Mô tả

Phụ gia làm gạch không nung là một phân hệ của phụ gia hóa cứng đất

Bằng cách cho phụ gia vào hỗn hợp cốt liệu đất, lượng xi măng được giảm đi khá rõ rệt. Đặc biệt sẽ bổ sung vôi bột thay cho bột đá trong quá trình trộn.

 

Sản phẩm liên quan