CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

KM70 - Phụ gia làm lỏng nhựa đường KM70 - Phụ gia làm lỏng nhựa đường KM70 - Phụ gia làm lỏng nhựa đường
KM70 - Phụ gia làm lỏng nhựa đường KM70 - Phụ gia làm lỏng nhựa đường KM70 - Phụ gia làm lỏng nhựa đường

KM70 - Phụ gia làm lỏng nhựa đường

Mô tả

Phụ gia làm lỏng nhựa đường là loại dung môi chuyên biệt, được thiết kế trên cơ sở các thành phần dầu hoạt hóa, đồng gốc với dầu mỏ.

Phụ gia làm lỏng nhựa đường là hỗn hợp dầu cho vào nhựa trong quá trình sản xuất nhựa đường lỏng.

Với đặc tính kỹ thuật cho phép, sản phẩm làm giảm độ kim lún của nhựa, giúp nhựa chảy dễ dàng.

Bên cạnh đó, do có yếu tố bay hơi, khi thi công, sản phẩm bay hơi dần, để lại bề mặt màng nhựa phủ trên cốt liệu

Sản phẩm được thiết kế để sản xuất các loại nhựa đường lỏng như MC70, MC250, MC3000, RC30, RC70 và một số loại chuyên biệt khác như SC30, SC80, SC250... 
 

Sản phẩm liên quan