CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Phụ gia sản xuất nhũ tương phân tách chậm Phụ gia sản xuất nhũ tương phân tách chậm
Phụ gia sản xuất nhũ tương phân tách chậm Phụ gia sản xuất nhũ tương phân tách chậm

Phụ gia sản xuất nhũ tương phân tách chậm

Mô tả

Indulin SBT-50 là sản phẩm phản ứng phức hợp đặc biệt được xây dựng cho nhũ tương CSS (cation chậm). Đó là một cách xử lý dễ dàng sản phẩm dễ phân tán trong nước.
Sản phẩm là một chất nhũ hóa rất linh hoạt phù hợp để sử dụng trong nhiều loại các ứng dụng nhũ tương nhựa đường bao gồm lớp phủ dính, chất bịt kín bùn, tái chế lạnh, hỗn hợp lạnh dày đặc và nhũ tương một thành phần.

 

Indulin SBT-50 tạo ra nhũ tương có thành phần sau:
- Khả năng trộn, phủ và bám dính vượt trội
- Có thể được sử dụng với cốt liệu đã được phân loại hoặc chưa được phân cấp
- Vượt qua bài kiểm tra hỗn hợp xi măng
- Độ ổn định khi pha loãng

Sản phẩm liên quan