CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa
MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa

MTL2000 - Phụ gia làm vữa nhựa

Mô tả

Hệ phụ gia cung cấp lớp dung môi hòa tan các loại nhựa đường mác cao như nhựa 115/15, 95/25, 85/25, 60/70, .... thành một hỗn hợp phù hợp với từng nhu cầu của thi công.

Là một chất deoxi hóa, phụ gia làm chảy nhựa đường ngay cả khi nhựa đã đông, chết lâu ngày, giúp tạo gia lớp tái sinh và phủ đều trên bề mặt của đường cũ.

Đây là thành phần cơ bản chế tạo vữa nhựa siêu mịn, các lớp micro surfacing, slurry seal, ...

Thành phần cũng là môi chất quan trọng trong việc sản xuất lớp asphalt rubber và các bài toán liên kết với cao su của hợp chất nhựa đường.

Clip hướng dẫn thi công tại đây

Clip hướng dẫn thi công công nghệ fogseal tại đây

Clip giới thiệu công nghệ fogseal mặt rộng tại đây

Sản phẩm liên quan