CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

MVT1 - Phụ gia nhũ tương nhựa đường gốc bazo MVT1 - Phụ gia nhũ tương nhựa đường gốc bazo
MVT1 - Phụ gia nhũ tương nhựa đường gốc bazo MVT1 - Phụ gia nhũ tương nhựa đường gốc bazo

MVT1 - Phụ gia nhũ tương nhựa đường gốc bazo

Mô tả

MVT-1 là phụ gia cho vào trong quá trình nhũ hóa, giúp tạo môi trường bazo cho hợp chất nhũ tương nhựa đường trong quá trình sản xuất.

Với cấu tạo chủ yếu hoạt động trong môi trường xút vảy, phụ gia MVT-1 là thành phần vô cùng quan trọng trong sản xuất nhũ tương nhựa đường gốc bazo

Sản phẩm này tham gia vào quá trình sản xuất bitum chống thấm gốc bazo và các nhóm sản phẩm tích hợp bazo như bitum chống thấm bê tông, bitum chống thấm đàn hồi, bitum epoxy, bitum polyurethane, và một số bitum khác.

Sản phẩm cũng là nền móng kết hợp giữa nhóm ngành bitum và nhựa tổng hợp như latex, PVA, VAE và hoạt động tốt trong môi trường HEC, MC, MEC, HPMC...

Sản phẩm liên quan